Pannebånd i patentstrikk - gratis mønster / Headband in fishermans rib - free pattern


Som jeg skrev i forrige innlegg, ble jeg veldig fornøyd med pannebåndet strikket i helpatent. Jeg ønsker derfor å dele mønsteret med dere. Håper flere kan ha glede av det. Dette er et kjapt prosjekt, som bare krever et nøste Smart eller Karisma. Kanskje blir det et nytt pannebånd i løpet av påsken?
Mønsteret legger jeg ut gratis. Det er kun ment til privat bruk. Med dette mener jeg at du kan strikke så mange du vil til kjente og kjære, men jeg setter pris på at det ikke blir brukt til videresalg.

Pannebåndet er smalere bak, for å få en god passform. Strikketeknikken i helpatent gjør pannebåndet svært elastisk, slik at det sitter godt. Her er beskrivelse til å strikke både til barn og voksen.


LISA PANNEBÅND 

MATERIALER
Garn: Smart fra Sandnes garn. Et nøste på 50 g = 100 m.
Garnalternativ: Karisma fra Drops design, Sandnes merino.
Garnforbruk: 1 nøste (50 g).
Pinner: To strømpepinner på 3,5 mm og 4 mm.

STØRRELSE
Barn (Voksen). Med strikkefasthet i glattstrikk på 22 m = 10 cm på p 4 mm, måler pannebåndet 9,5 (11) cm i bredden over patentstrikkingen, og 38 (42) cm rundt.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m: maske(r)
p: pinne
r: rett
vr: vrang
omg: omgang
RS: rettsiden
VS: vrangsiden
km: kantmaske (strikkes alltid rett)
øk 1 m: plukk opp tråden mellom to masker og strikk denne vridd rett
2vrsm: to masker strikkes vrang sammen

Pannebåndet strikkes frem og tilbake på pinnen.
Legg opp 11 (13) m på p 3,5 mm.

RS: 1 km, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
VS: 1 km, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 3 cm. Avslutt med en rettomg.

Øk 4 (5) m på VS slik:
1 km, *1 vr, 1 r, øk 1 m*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.

RS: 1 km, *1 r, 2 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
VS: 1 km, *1 vr, 2 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 6 cm. Avslutt med en rettomg.

Øk 4 (5) m på VS slik:
1 km, *1 vr, 2 r, øk 1 m*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.

RS: 1 km, *1 r, 3 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
VS: 1 km, *1 vr, 3 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 8 cm.

Skift til p 4 mm.
RS: 1 km, *1 r, 1 kast, ta 1 m av p som om den skulle strikkes vrang*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.

VS: 1 km, *1 kast, ta 1 m av p som om den skulle strikkes vrang, strikk neste m og kastet rett sammen*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 kast, ta 1 m av p som om den skulle strikkes vrang, 1 km.
RS: 1 km, *strikk neste m og kastet rett sammen, 1 kast, ta 1 m av p som om den skulle strikkes vrang*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, strikk neste m og kastet rett sammen, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 30 (34) cm, eller til ønsket lengde. Avslutt med en rettomg.

Strikk neste p på VS slik: 1 km, *1 vr, strikk neste m og kastet rett sammen*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.

Skift til p 3,5 mm.
RS: 1 km, *1 r, 3 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
VS: 1 km, *1 vr, 3 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 32 (36) cm.

Fell 4 (5) m på RS slik: 1 km, *1 r, 1 vr, 2 vrsm*,  gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.

VS: 1 km, *1 vr, 2 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
RS: 1 km, *1 r, 2 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 35 (39) cm. Avslutt med en vrangomg.

Fell 4 (5) m på RS slik: 1 km, *1 r, 2vrsm*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.

VS: 1 km, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 vr, 1 km.
RS: 1 km, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * - * til det gjenstår to masker, 1 r, 1 km.
Gjenta disse to pinnene til arb måler 38 (42) cm. Fell av alle masker på RS.

Klipp av tråden og sy endene sammen.

Om du bruker mønsteret, setter jeg pris på om du linker tilbake til meg :)

Mønsteret er også tilgjengelig til nedlastning som pdf-fil på Ravelry.----------------------------

As written in my last post, I was very pleased with the headband I knitted in fishermans rib. I want to share this pattern with you and hope you will enjoy knitting it. This is a fast to knit project. I publish this pattern for free, but it is only for personal use.

The headband is narrower at the back, to get a good fit. The fishermans rib knitting technique makes the headband very elastic and good in use. This pattern contains description to both child and adult size.


LISA HEADBAND

MATERIALS
Yarn: Smart from Sandnes garn. You need one skein (50 g = 100 m).
Yarn options: Karisma from Drops design, Merino from Sandnes garn.
Needles: Two double pointed needles on both 3,5 mm and 4 mm.

SIZE
Child (Adult). With gauge in stockinette stitch 22 sts = 10 cm on needle 4 mm, the headband measures 9,5 (11) cm in the width over the fishermans rib, and 38 (42) cm around.

ABBREVATIONS AND EXPLENATIONS

st(s): stitch(es)
n: needle
k: knit
p: purl
RS: right side
WS: wrong side
yo: yarn over
es: edge stitch (always knit this stitch)
m1st: make 1 stitch. Pick up the thread between two stitches and knit it twisted.
p2tog: purl two stitches together

The headband is knitted back and forth.
Cast on 11 (13) sts on needle 3,5 mm.

RS: 1es, *k1, p1*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
WS: 1es, *p1, k1*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 3 cm, ending with a RS row.

Increase 4 (5) sts on the WS:
1es, *p1, k1, m1st*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.

RS: 1es, *k1, p2*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
WS: 1es, *p1, k2*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 6 cm, ending with a RS row.

Increase 4 (5) sts on the WS:
1es, *p1, k2, m1st*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.

RS: 1es, * k1, p3*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
WS: 1es, *p1, k3*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 8 cm.

Change to needle 4 mm.
RS: 1es, *k1, yo, take 1 st off the needle as if to purl*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.

WS: 1es, *yo, take 1 st off the needle as if to purl, knit the next st and the yo-st from last row together*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, yo, take 1 st off the needle as if to purl, 1es.
RS: 1es, *knit the next st and the yo-st from last row together, yo, take 1 st off the needle as if to purl*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, knit the next st and the yo-st from last row together, 1es.
Repeat these two needles until work measures 30 (34) cm, or to desired length, ending with a RS row.

Knit the next needle on the WS like this: 1es, *p1, knit the next st and the yo-st from last row together*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.

Change to needle 3,5 mm.
RS: 1es, *k1, p3*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
WS: 1es, *p1, k3*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 32 (36) cm.

Decrease 4 (5) sts on the RS like this: 1es, *k1, p1, p2tog*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.

WS: 1es, *p1, k2*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
RS: 1es, *k1, p2*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 35 (39) cm, ending with a WS row.

Decrease 4 (5) sts on the RS like this: 1es, *k1, p2tog*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.

WS: 1es, *p1, k1*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, p1, 1es.
RS: 1es, *k1, p1*, repeat from * - * until two sts remains on the needle, k1, 1es.
Repeat these two needles until work measures 38 (42) cm. Bind of all sts on the RS.


Cut yarn and sew the edges together. 

If you use the pattern, I appreciate that you link back to me :)

The pattern is also available for download as a pdf on Ravelry.

Etiketter , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

4 Responses to Pannebånd i patentstrikk - gratis mønster / Headband in fishermans rib - free pattern

 1. Det ble fint! Liker godt det som er enkelt - synes det er vel så fint som mye av det mer avanserte. Takk som deler :)

  SvarSlett
 2. Så fint pannebånd. Kanskje jeg må øve på patentstrikk.

  SvarSlett
 3. Det ble kjempefint, takk for oppskrift :)

  SvarSlett
 4. Så snill du er som deler! En ting er å prøve seg fram til noe som fungerer, så skal det skrives ned forståelig for andre. Godt jobba! Riktig fint pannebånd!

  God påskeaften ønskes av Ingunn

  SvarSlett

Jeg setter stor pris på alle kommentarer:)
Om du ikke har egen blogg, er det bare å velge navn/nettadresse under "kommenter som". Da er det bare å skrive inn navnet ditt og kommentaren, før du trykker publiser:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© Birgittes Forglemmegei. Template by My Moiety.